Bestuur

Voorzitter en secretaris

Mevr. M.J. Tromp – Romijn

Penningmeester

Dhr. C. Visser

Vice voorzitter

Dhr. P.H. Hollestein

Algemeen bestuurslid

Mevr. L.A.C. van Essen – Temminck

Algemeen bestuurslid

Ds. L.J. Rasser

Algemeen bestuurslid

Dhr. H.A. Nijgh