Skip to main content

Bronnen

Nationaal Archief (NA): 2.06.084 Netherlands Shipping and Trading Committee (NSTC), 2.10.50.03 SAIP Japanse Interneringskaarten, 2.12.30 Ministerie van Marine Handelsbescherming, 2.16.31 Raad voor de Scheepvaart Londen, 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen Koopvaardij, 2.16.40 Inspecteur Scheepvaart Londen, 2.16.54 Nalatenschappen zeelieden, 2.16.58 Raad voor de Scheepvaart, 2.19.255.01 Persoonsdossiers OGS, 2.19.275/2.19.281/2.19.316 Rode Kruis Nederlands Oost Indië, e.a.

Oorlogsgravenstichting (OGS): slachtoffer register.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie(NIMH): 159 Londense Collectie Koopvaardij (LOCK) met scheepsbewegingen, bemanningslijsten en stamkaarten opvarenden, deels gedigitaliseerd en online toegankelijk bij NIMH en via www.oorlogsbronnen.nl.

Stadsarchief Rotterdam en Amsterdam: archieven van rederijen, deels online beschikbaar.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD): studies,  getuigenverklaringen e.a.

Stichting Maritiem Historische Databank: website en databank.

Monumenten: van organisaties in binnen- en buitenland.

Websites: belangenorganisaties, rederijen, reünisten verenigingen, e.a.

Publicaties: boeken en artikelen over de Tweede Wereldoorlog, geschreven door veteranen, onderzoekers, historici e.a.

Wat verstaan we onder oorlogs­slachtoffer?

Om erkend te worden als oorlogs­slachtoffer van de Nederlandse koopvaardij hanteert het Bestuur van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 de onderstaande definitie, waarbij aan álle voorwaarden voldaan moet worden.

Een oorlogsslachtoffer van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog is een persoon die:

de Nederlandse nationaliteit bezit of is geboren in de gebieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van het Koninkrijk der Nederlanden en erkend is als Nederlands onderdaan op het moment van zijn/haar overlijden;

of:

een andere nationaliteit dan de Nederlandse bezit, maar als opvarende aan boord was van een koopvaardijschip dat in het Koninkrijk der Nederlanden is geregistreerd op het moment van zijn/haar overlijden;

is overleden tussen 1 september 1939 (begin van de Tweede Wereldoorlog) en 2 maart 1946 (de dag dat de vaarplicht voor de Nederlandse koopvaardij werd afgeschaft);

is opgeleid tot zeevarende om commerciële zeevaart­activiteiten te ondersteunen. Onder zeevaartactiviteiten is niet begrepen de Zeevisserij of het Loodswezen;
in dienst van een Nederlandse of buitenlandse organisatie aan geallieerde zijde is ingezet tijdens de oorlog;
is omgekomen door direct of indirect oorlogsgeweld of aan de gevolgen daarvan.
In geval van twijfel of een persoon aan de definitie voldoet, wordt deze voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting dat bij meerderheid van stemmen beslist.